Tredjepartslogistik

Skräddarsydda tredjepartslösningar – allt från hämtning direkt från produktion hos kund,
till vidare förädling och leverans till vår kunds kund.
1. Mottagning av order via EDI

2. Sammanställning av order och plockorder.
3. Tullager, Tullklarering, momshantering
4. All typ av administration i samband med lager och transport, även internationellt.
5. Hantering av specialgods ex.med klämtruck för pappersrullar.

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster