AHL Johanssons Åkeri

ahl Ett mångsidigt åkeri…
A.H.L. Johanssons åkeri är vår spjutspets i Skåne. Och till Dalarna. Ett klassiskt Schenkeråkeri med anor från
40-talet.Hemmaplaner är Skånes Fagerhult och Helsingborg, precis vid Sveriges pulsåder E4:an.
Hit hämtar vi gods från Skånes och södra Hallands företag. Ofta livsmedel och färskvaror. Vi kör samtrafik non-stop härifrån till Dalarna, där vi har eget kontor.Förutom transport på landsväg körs också en del kombitrafik landsväg/järnväg på sträckan Malmö/Helsingborg och Borlänge.Dessutom sköter vi distributionstrafik åt Schenker i Örkelljunga kommun.
Och vi har ett eget logistikcenter där vi sköter kundanpassad godshantering och plockar gods som vi distribuerar ut.
Här finns också verkstad där vi gör service och underhåll av våra bilar.Ett mångsidigt åkeri.
Fakta om
A.H.L. Johanssons Åkeri

Södra Infartsvägen 2
280 40 Skånes Fagerhult

Tel 0433-795 80 vx
Fax 0433-308 60

JOUR 070-537 95 80

Fakta om A.H.L. Johanssons Åkeri
Vi finns i Skånes Fagerhult och Borlänge

Specialitet: Samtransport mellan Skåne, södra Halland och Dalarna.

Kontakta personalen

Mats-Quist-AHL
Det är nog inte många som slår oss när det gäller trafik mellan Skåne och Dalarna. Vi hämtar och samlastar själva.
Det mesta går med bil. Men många trailers går på järnväg som kombitrafik.
Vi lever i matriket och vi vet vad som gäller med färskvaror.
Det är ”Idag” som gäller. Våra kunder vet att vi vet att det är så. 
Mats Quist

 

Vår verksamhet
A.H.L. Johanssons Åkeri bedriver i huvudsak fjärrtransport på linjen Skåne – Södra Halland – Dalarna för Schenker AB och Coldsped AB.Typ av transporter
– Kyl-, frys- och värme- transporter i temperaturreglerade fordon.
– Styckegodstransporter
Fjärrtransport
– Dagliga fjärrtransporter mellan Skåne/Halland och Dalarna/Borlänge för vidare distribution via vår lokala linje- och krets.
Tel 070-340 13 50 (förman i Borlänge)
Combitrafik
– Combitrafik bil/järnväg dagligen mellan Helsingborg och Borlänge. Åkeriet trafikerar även linjen Markaryd – Malmö samt har lokal- och kretstrafik på linjen Helsingborg – Örkelljunga – Skånes Fagerhult.Budbil
– Vi har 2 budbilar för snabba transporter. Åkeriet representerar Schenker AB som ombud i Örkelljunga.Truck
– Uthyrning av truck för lyft upp till 4,5 ton
Plocklager-AHL