Distrubutionstrafik

Distributionstrafik kör vi för gods som är mindre än 30 kg. Det kör vi i paketbilar i ett närområde kring
orter där vi har kontor.

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster