Entrepenad

Vi utför de flesta typer av markjobb såsom schaktningar, fyllningar, finplaneringar, dikning, vägkonstruktioner mm. Tack vare den egna bergtäkten är vi mycket konkurrenskraftiga på anläggningssidan.

Ett antal hjullastare i storlek från 8 till 22 ton finns. Dessa används förutom till all sorters lastning även till planeringsarbeten, snövägröjning, sandning samt pallgaffel- och kranarmshantering.

Grusbilen-lastas

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster