Firmabilstrafik

Vi har trafik med det vi kallar firmabilar.
Våra bilar i dina färger. Våra förare i dina kläder.
Och bara just ditt företags gods.
Du som kund får alla fördelar.
Men slipper alla problem.
dahlsbil

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster