Fjärrtrafik

Vi kör en stor andel gods som fjärrfrakt. Alltid med GPS-utrustade bilar och Heavy Ecodriving-utbildade förare.För att förenkla för kunderna utnyttjar vi ny teknik och ny utrustning, som t ex handdrivna truckar som förenklar lastning och lossning.fjarrtrafik

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster