Sprängning i Furuby

I vår bergtäkt i Furuby spränger vi för att framställa stenmaterial i olika sorter.

Denna sprängning avlossades den 9 Juni 2014.

 

 

Denna smäll detonerades den 14 April 2014