Kontakta Börjes Transport

Postadress:
Box 192
382 22  NYBRO
info@borjestransport.se
Telefon:
Växel HK 0481 – 423 00
Fax: 0481 – 423 10
Web:
www.borjestransport.se

Besöksadress: Bävervägen 12
352 44  VÄXJÖ

Telefon: 0470 – 78 94 80
Epost: gasvxo@borjestransport.se


Besöksadress: Tornbornavägen 38
253 68  HELSINGBORG
Telefon: 0470 – 78 94 81
Epost: gashbg@borjestransport.se
Nicklas Svensson
Operativ chef
Tel Dir: 0433 – 795 88
Epost: nicklas@ahlakeri.se
 

 

 

 

 

 

Torbjörn Gejdner
Strategisk supervisor
Tel Dir 0733 318 788
E-post: torbjorn.gejdner@borjestransport.se 


Besöksadress:
Telefon: 0470 78 94 82
E-post: gasenkoping@borjestransport.se

Besöksadress: Terminalvägen 12

Telefon: 0470 – 78 94 83
E-post: gasgbg@borjestransport.se
 

Tobias Tift
Supervisor Växjö

Tel dir: 0470 – 78 94 75
E-post: tobias.tift@borjestransport.se

 

Marcus Green
Supervisor Helsingborg
Tel dir: 0470 – 78 94 78 94 77
E-post: marcus.green@borjestransport.se

 

 

 

 

 

 

Sören Persson                                                    Supervisor Rotebro
Tel dir: 0470 – 78 94 74
E-post: soren.persson@borjestransport.se

 

Niklas Johansson
Supervisor Enköping
Tel dir: 0470 – 78 94 87
E-post: niklas.johansson@borjestransport.se
 

 

 

 

 

 

 Mikael Hovenius
 Supervisor Göteborg
 Tel dir: 0470 – 72 68 35                                                             Mobil: 070 865 75 85                                                             
E-post: mikael.hovenius@borjestransport.se