Kyl och frystransporter

Bland de varor som vi transporterar är färskvaror, en av de produkter som ställer högst krav på personal och utrustning.Renlighet och temperatur är A och O när man handskas med dessa varor. Det gäller också att få varan till sin destination med hög precision. För att tillfredställa dessa höga krav har vi valt att samarbeta med de bästa i branschen.ColdSped har lång erfarenhet i kyl- och frystransport, dom ägs numera av Schenker som vi har ett djupt och nära samarbete med. kylfrakt
Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster