Lagring av gods

För att kunna erbjuda ett komplett koncept från produktion till kund har vi byggt upp en organisation där alla delar av våra kunders logistikbehov kan tillfredställas. Vi har en hög flexibilitet vilket gör att inget uppdrag är för stort eller för litet.Våra lager ( 22 000 m2 höglager ) är till största delen varmlager vilket innebär att vi kan lagra frostkänsligt gods. Börjes Packhus AB är navet i hjulet när det gäller lagerhållning i vår organisation.Att hantera gods före och efter transport ställer höga krav på utrustning och kompetens. Det måste inte bara gå på kortast möjliga tid, det måste även ske utan skada på godset. Då vi erbjuder en heltäckande transport- och logistiklösning ställer detta extra höga krav. Vi har den kompetensen.

Vi lägger stor vikt vid att ha specialanpassad utrustning, och att ständigt utbilda våra medarbetare i de specifika krav som varje enskild kund ställer och varje typ av gods kräver. Som exempel kan nämnas att i vår truckpark ingår klämtruckar, vilka gör att vi kan hantera pappersrullar för pappers.

Våra lager är utrustade för att hantera allt från pappersrullar på flera ton till plock av små detaljer. Vi kan även ställa samman komponenter från olika leverantörer till en komplett enhet.

hoglager-truck

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster