Smålandslogistik

sllogga Ett riktigt åkeri…
Smålandslogistik är ett riktigt åkeri. Vi är en del av Schenkers och Coldspeds nätverk och arbetar från start till mål med våra gemensamma kunder.Vi leder trafik. Vi hämtar. Vi kör. Vi lastar om. Och vi kör ut. Vi har kontor och trafikledning i Nybro, Växjö och Ljungby. Och egen personal på våra egna linjeorter Göteborg, Borås, Gävle, Borlänge, Västerås, Stockholm, Örebro, Karlstad, Jönköping, Linköping och Visby. Totalt är vi drygt 200 personer och 90 lastbilar.Vi kör fjärrfrakt. Alltid med GPS-utrustade bilar och Heavy Ecodriving-utbildade förare. För att förenkla för kunderna utnyttjar vi ny teknik och ny utrustning, som t ex handdrivna truckar som förenklar lastning och lossning.Vi tror på att känna kunderna. När våra chaufförer vet när ni har fika, och dessutom har hemnumret till den som har nyckeln till lagret så är vi på rätt väg…
Smålands Logistik AB

Box 192
382 22 Nybro

Tel 0481 42300
Fax 0481 42310
info@smalandslogistik.se

Fakta om Smålands Logistik
Antal anställda 200
Antal lastbilar 90
Kontor med trafikledning Nybro, Växjö, Ljungby

Specialitet: Storskalig fjärrtransport med egen personal hela vägen.

Kontakta personalen Nybro

Kontakta personalen Växjö

larsa
”Med Eco-driving minskar jag förbrukningen från 5 liter/mil ned till ca 3,8 liter/mil. I tid tar det 15 minuter längre på 35 mil. En fördel är också att jag blir mer lugn och avspänd. Det gör att viloperioderna blir effektivare. Jag är inte så uppe i varv utan kan somna direkt när jag ska vila.” Larsa Berg

 

Verksamhet 
Smålands Logistik AB ingår som en del i Schenker och Coldspeds nätverk.I Nybro, Ljungby och Växjö finns också Börjes Packhus AB, våra logistikcenter med Tredjeparts Logistik som specialitet. Smålands Logistik AB:s huvudkontor ligger i Nybro varifrån vi bedriver fjärrtransporter från sydöstra Sverige till en nordlig gräns i höjd med Gävle. Smålands Logistik AB har kontor med trafikledning på följande orter: Nybro, Växjö och Ljungby.På huvudkontoret i Nybro finns koncernledning och administration. Smålands Logistik AB har egen distribution och personal i Stockholm och i övrigt egen personal på de flesta orter vi trafikerar. Vagnparken är uppbyggd för samlastning och består av fordon för tempererade transporter och fordon med dubbla lastplan. Vi har en modern vagnpark med miljöklassade motorer.Vår avancerade datateknik gör att vi klarar det mesta på kortast möjliga tid. Samtliga fordon är utrustade med GPS och mobil data-kommunikation Samtliga chaufförer är utbildade i Heavy Eco-driving för att vi, så långt det går, skall värna vår miljö. Smålands Logistik AB ingår som en del i Schenker och Coldspeds nätverk.I Nybro, Ljungby och Växjö finns också Börjes Packhus AB, våra logistikcenter med Tredjeparts Logistik som specialitet.