Specialtransporter

Farligt gods och farligt avfall:
Vi kör alla klasser farligt gods eller farligt avfall, s.k. ADR-gods
inom Sverige och hela Europa.
farligt_gods
Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster