Sune Carlssons Åkeri

 sunes  Tomma timmerbilar skramlar mest…
Sune Carlssons arbetar med lösvikt… Här är det inte paket och pallar. Här talar vi enbart om naturprodukter
från växt och mineralrikena… Flis, timmer, spannmål och pellets i den ”gröna sektorn”. Och sten, grus och jord
från vårt egen bergtäkt.Vi tar vår erfarenhet av hur man hanterar den här sortens gods och lägger till koncernens
kunskap om logistikplanering och transportekonomi. Samordnade transporter är ovanliga i den här sektorn.
Tomma timmerbilar är till exempel allt för vanligt. Det håller vi på att ändra på det.roger-henrik
Att köra ut med 24 meter bil med släp på en smal och lerig skogsväg där folk knappt vågar köra med en personbil kan kännas lite pirrigt. Men det är ju en del av tjusningen med det här jobbet. Man får lösa sina egna problem. Det är väldigt sällan vi kör fast och blir stående. Det är ju drivning på två axlar på bilen. Och krisar det så har vi ju alltid kranen att ta till.Henrik Axelsson och Roger Ohlsson
Sune Carlssons Åkeri AB

Klackevägen 2
360 43 ÅRYD
Tel: 0470-77 44 00
Fax: 0470-77 44 68
info@sunecarlssons.se

Fakta om Sune Carlssons Åkeri
Antal anställda 53
Rundvirkesbilar 5
Grusbilar 4
Lastväxlare 6
Sidotippare 7
Hjullastare 9
Grävmaskiner 2
Väghyvel 1
Bergtäkt i Åryd
Här finns vi: Åryd

Specialitet: Transporter av timmer och flis samt entreprenad och grus

Kontakta personalen

Vår verksamhet
Flistransporter

För närvarande finns sju flisbilar med sidotipp. Dessa transporterar varje dag stora mängder flis, spån och biobränslen till kraftvärmeverk, industrier och olika pappersbruk. Sågat virke och spånskivor är andra vanligt förekommande godsslag. Fem lastväxlarbilar för containrar används främst för att frakta skogsflis, bark och kalk. Vi har ett sextiotal containers för transportuppdrag. Vid anläggningen i Åryd finns en terminal för mellanlagring av flis och spån. Här finns ett antal hjullastare för omlastningen.

flisbilen
Grustransporter

För grustransporter finns fyra renodlade grusekipage, två fyraxliga och två treaxliga. Alla har släpar och de flesta även bergflak. Transporter till anläggningsbranchen utförs och består vanligtvis av grus, morän, jord, lera och berg. Bilarna på grussidan har vintertid även snöjour och används då till plogning och sandning.
 Grusbilen-lastas
GrusSune Carlssons Åkeri har egen produktion av grus. I vår bergtäkt i Furuby krossas och sorteras bergmaterial. Du kan välja det hemkört direkt med lastbil eller avhämta själv. Här finns produkter såsom: makadam, stenmjöl, bärlager, krossad förstärkning, osorterad förstärkning, sandningsgrus och sand. Vi sållar, levererar och säljer även matjord. Med hjälp av det mobila sorteringsverket erbjuder vi även sållning av matjord sortering av grus och morän på annan plats. Grusbilen
RundvirkestransporterSedan december 2007 kör vi även rundvirke, nu med fem ekipage. Bilarna transporterar rundvirke och massaved från skog och terminal till industrin. Henrik
Entreprenad

Vi utför de flesta typer av markjobb såsom schaktningar, fyllningar, finplaneringar, dikning, vägkonstruktioner mm. Tack vare tillgången på grus från den egna bergtäkten är vi mycket konkurrenskraftiga på anläggningssidan. Ett antal hjullastare i storlek från 8 till 22 ton finns. Dessa används förutom till all sorters lastning även till planeringsarbeten, snöröjning, busk- och vägröjning, sandning samt pallgaffel- och kranarmshantering.
Skogsflis