Timmer och flistransporter

För närvarande finns sju flisbilar med sidotipp. Dessa transporterar varje dag stora mängder flis, spån och biobränslen till kraftvärmeverk, industrier och olika pappersbruk. Sågat virke och spånskivor är andra vanligt förekommande godsslag.

Fem lastväxlarbilar för containrar används främst för att frakta skogsflis, bark och kalk. Vi har ett sextiotal containers för olika transportuppdrag.

Vid anläggningen i Åryd finns en terminal för mellanlagring av flis och spån. Här finns ett antal hjullastare för omlastningen.

flisbilen

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster