Tredjepartslogistik

Vi erbjuder skräddarsydda tredjepartslösningar

Allt från hämtning direkt från produktion hos kund till vidare förädling och leverans till vår kunds kund.

Som vår kund får ni får tillgång till spetskompetens

och vi frigör tid till Er att fokusera på Er verksamhet!   

Vi erbjuder en kostnadseffektiv lagerhållning för era produkter. Vi tar hand om inleveranser/importer från hela världen. Vi plockar, packar och vidare förädlar era produkter efter era instruktioner t.e.x ompackning, montering, emballering m.m
All typ av administration i samband med lager och transport, även internationellt ombesörjer vi.
Hantering av specialgods ex.med klämtruck för pappersrullar löser vi också.

 

Börjes Koncernen kan genom Börjes Packhus AB erbjuda sina kunder kompletta logistiklösningar från enkla lageruppdrag till avancerade tredjepartslösningar.

Våra transporttjänster kan delas upp i följande områden: 
• Inrikes fjärrtransporter 
• Kretstrafik 
• Distribution 
• Internationella transporter 
• Våra övriga tjänster