Vår affärsidé

Vi skall vara bäst på att ta hand om våra kunders transport och logistikbehov
-målet är att överträffa deras förväntningar.

Våra viktiga tre ledord:

* Ansvarstagande

* Kompetens

* Omtänksamhet

Genom initiativrika medarbetare och kvalitets- och miljöanpassad produktion ska Börjes Koncernen utvecklas så att företaget förblir ledande inom området transport och logistik.

Mål

* Soliditet över 25% (långsiktig betalningsförmåga)

* Personalomsättning 3 – 5 % per år (för vitalisering)

* Frisknärvaro lägst 98 % (friska medarbetare = friskt företag)

* Kompetensutveckling 40 timmar/5-årsperiod enligt avtal

* Ekonomiskt resultat 7 % av omsättningen i snitt under en 5-årsperiod

Fakta om Börjeskoncernen
Antal bolag 5
Antal anställda 416
Antal lastbilar 190
Orter med kontor 5
Netto omsättning milj kr 450
Största samarbetspartner är
Schenker