Vår miljöpolicy

diplom  

 

Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- , entreprenad- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning.

Detta innebär att vi skall:

  • öka det personliga miljöansvaret och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare genom information och utbildning
  • arbeta förebyggande och målinriktat med ständiga miljöförbättringar
  • ständigt sträva efter att minska miljöbelastningen från våra transporter.
  • bevaka forskning och utveckling kring bränslen, energiproduktion, transportmedelsteknik och logistik
  • uppfylla gällande miljölagar och miljöförordningar.
  • vid nyinvesteringar alltid fokusera på minskning av energianvändningen och alternativa energislag.